Máy hủy tài liệu Magitech DM-300C

5.630.000 đ

8.139.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hủy tài liệu Magitech DM-220C

3.930.000 đ

6.490.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hủy tài liệu Magitech DM-120M

3.150.000 đ

4.620.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hủy tài liệu Magitech DM-120C

2.840.000 đ

3.850.000 đ

(1 đánh giá)