Xe quét rác Kumisai KMS S1

6.500.000 đ
(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S12

260.000.000 đ
(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-GS1

96.000.000 đ

114.350.000 đ

(0 đánh giá)

Xe gom, chở rác Kumisai KMS-10

Liên hệ
(0 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S4

92.000.000 đ

114.500.000 đ

(0 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS 65

170.000.000 đ
(1 đánh giá)

Xe quét rác đẩy tay Kumisai KMS-70

6.350.000 đ

6.800.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS 77

265.000.000 đ

285.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS 78

236.000.000 đ
(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S11

229.000.000 đ

239.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S6

180.000.000 đ

195.000.000 đ

(0 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS S10

235.000.000 đ

245.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S5

155.000.000 đ
(1 đánh giá)

Xe quét rác Kumisai KMS-15

Liên hệ
(0 đánh giá)
1 2