Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4 Palada PD3200psi PD3200psi

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 80/2.2 Palada PD 80/2.2 PD 80/2.2

  Giá: 7.400.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

  7.400.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 3600 PSI 5.5KW Palada 3600 PSI 3600 PSI

  Giá: 14.050.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 3600 PSI 5.5KW

  14.050.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4 Palada 3KW 3KW

  Giá: 11.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

  11.100.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2 Palada 3.7KW 3.7KW

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4 Palada PD3600psi PD3600psi

  Giá: 15.650.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

  15.650.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 70/1.8 Palada PD 70/1.8 PD 70/1.8

  Giá: 6.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 70/1.8

  6.400.000 đ

  7.200.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-11T4 Palada PD5800psi PD5800psi

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 1145PSI Palada 1145PSI 1145PSI

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 1145PSI

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-15T4 (15Kw) Palada 22M58 15T4 22M58 15T4

  Giá: 55.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-15T4 (15Kw)

  55.600.000 đ

  72.468.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP Palada 9.0 HP 9.0HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 3600-13HP Palada 13 HP 13HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 3600-13HP

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI Palada 186 F 186F

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T Palada 170T 170T

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada RX05P Palada RX05P RX05P

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada RX05P

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada LT-390B 1.8KW Palada LT390B LT390B

  Giá: 4.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada LT-390B 1.8KW

  4.700.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4 Palada PD3200psi PD3200psi

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 80/2.2 Palada PD 80/2.2 PD 80/2.2

  Giá: 7.400.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  7.400.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 3600 PSI 5.5KW Palada 3600 PSI 3600 PSI

  Giá: 14.050.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 3600 PSI 5.5KW

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  14.050.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4 Palada 3KW 3KW

  Giá: 11.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  11.100.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2 Palada 3.7KW 3.7KW

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4 Palada PD3600psi PD3600psi

  Giá: 15.650.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  15.650.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 70/1.8 Palada PD 70/1.8 PD 70/1.8

  Giá: 6.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 70/1.8

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  6.400.000 đ

  7.200.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-11T4 Palada PD5800psi PD5800psi

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 1145PSI Palada 1145PSI 1145PSI

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 1145PSI

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-15T4 (15Kw) Palada 22M58 15T4 22M58 15T4

  Giá: 55.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-15T4 (15Kw)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  55.600.000 đ

  72.468.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP Palada 9.0 HP 9.0HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 3600-13HP Palada 13 HP 13HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 3600-13HP

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI Palada 186 F 186F

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T Palada 170T 170T

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada RX05P Palada RX05P RX05P

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada RX05P

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada LT-390B 1.8KW Palada LT390B LT390B

  Giá: 4.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  4.700.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Các loại máy rửa xe phổ biến hiện nay

Máy rửa xe được phân thành các loại: máy rửa xe gia đình, máy rửa xe cao áp và máy rửa xe dây đai, dựa theo chức năng và nhu cầu phun xịt. 

1, Máy rửa xe gia đình

 1. Model máy rửa xe gia đình có kích thước nhỏ gọn, giúp người dùng di chuyển linh hoạt và tiết kiệm diện tích bảo quản.
 2. Hiệu suất vận hành lớn, khả năng tẩy rửa nhanh và hiệu quả 
 3. Tiết kiệm được thời gian, công sức, điện năng và lưu lượng nước,...
 4. Công suất phổ biến dao động 1000W - 1800W.

2, Máy rửa xe cao áp

 1. Sử dụng mô tơ dây đồng hoặc mô tơ cuốn cùng piston cao cấp với nhiều  béc phun.
 2. Tia nước phun mạnh mẽ, giúp tẩy nhanh chóng các vết bẩn cứng đầu trên bề mọi bề mặt. 
 3. Được sử dụng nhiều trong: khu công nghiệp, nhà xưởng, hệ thống sản xuất,... 

Những ứng dụng của máy rửa xe trong cuộc sống

 1. Sử dụng trong gia đình với nhu cầu phun xịt các phương tiện như xe máy, ô tô, sân vườn, tường rào,...
 2. Sử dụng trong tiệm rửa xe chuyên nghiệp để giải quyết nhu cầu vệ sinh phương tiện di chuyển như ô tô, xe máy, xe tải,... 
 3. Giải quyết nhu cầu vệ sinh công nghiệp có không gian lớn hoặc các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. 

Sử dụng máy xịt rửa xe có ưu điểm gì ?

 1. Lưu lượng nước máy rửa xe phun ra có áp lực mạch giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm điện hơn so với phương pháp truyền thống. 
 2. Bạn có thể rửa xe cộ trong gia đình mỗi khi có thời gian rảnh mà không phải mang xe ra ngoài tiệm và chờ đợi hàng giờ để rửa xe nữa.
 3. Hiệu suất làm việc lớn nên có thể loại bỏ vết bẩn bám cứng đầu mà không bị trầy xước.

Hướng dẫn sử dụng máy bơm rửa xe an toàn hiệu quả

1, Lắp đặt: 

 1. Lắp ráp các phụ kiện vào thiết bị rửa xe, cần kết nối với đầu ống dây cao áp vào vị trí đầu bơm, phần kia kết nối với súng phun. 
 2. Lắp béc phun với súng phun và lựa chọn loại đầu phun phù hợp nhất với mục đích vệ sinh.  
 3. Kết nối đầu hút với đầu bơm và lắp đặt lại bộ lọc với hệ thống thùng chứa. Kết nối điện để máy vận hành.

2, Vận hành:

 1. Khởi động máy bằng nút ON/OFF và bóp cò để bắt đầu vệ sinh phun rửa. 
 2. Chọn béc phun phù hợp với bề mặt cần vệ sinh.
 3. Giữ khoảng cách phù hợp để đảm bảo hiệu suất làm sạch.  
 4. Thu gom phụ kiện rồi bảo quản máy ở vị trí khô ráo, thoáng mát. 

Bảo quản máy rửa xe như thế nào cho tốt ?

Để đảm bảo kéo dài tuổi thọ có máy rửa xe thì người dùng cần có biện pháp bảo quản máy hợp lý theo hướng dẫn sau đây:

 1. Khi không sử dụng máy nên lượng nước còn lưu lại bên trong máy, kéo cò súng để giảm áp lực, tắt kết nối nguồn điện để đảm bảo tuổi thọ kéo dài cho máy. 
 2. Kiểm tra thường xuyên dầu máy bơm, hệ thống lọc, các phụ kiện để đảm bảo không xảy ra hỏng hóc trong quá trình vận hành. 

Một số lưu ý cần biết khi mua máy rửa xe

Để mua được model máy xịt rửa xe chất lượng cao, độ bền lớn, giá thành phù hợp người dùng cần chú ý một số vấn đề sau: 

1, Hiệu suất phun và công suất máy

 1. Lựa chọn công suất lớn, áp lực cao cho nhu cầu phun rửa ở các khu vực có diện tích rộng lớn. 
 2. Đối với nhu cầu rửa xe gia đình nên chọn công suất khoảng 1300W là đảm bảo được hiệu suất phun xịt. 

2, Công nghệ mô tơ

 1. Mô tơ chổi than máy phun rửa xe có giá thành rẻ, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình. 
 2. Mô tơ cảm ứng từ có độ bền lớn, khả năng chịu tải cao, độ ồn thấp. 

3, Chất liệu đầu bơm

Lựa chọn đầu bơm chạy bằng dây đồng để nâng cao hiệu quả làm việc và kéo dài tuổi thọ. 

 

Hiện tại, các model máy rửa xe chuyên nghiệp đã được cập nhật tại Điện máy Hoàng Liên với nhiều thương hiệu như: Lutian, IPC, Palada, Kumisai,... Quý khách hàng cần báo giá sản phẩm hay muốn nghe tư vấn vui lòng liên hệ tới hotline 0987 779 682 hoặc 0985 626 307 để được hỗ trợ nhanh nhất.