»
»

Máy nén khí Puma

Số sản phẩm / trang / trang

 • Máy nén không khí Puma PX-0260 Puma PX0260 PX0260

  Giá: 7.560.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PX-0260

  7.560.000 đ

  8.900.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PX-1090 Puma PX1090 PX1090

  Giá: 10.250.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PX-1090

  10.250.000 đ

  10.650.000 đ

 • Máy bơm khí nén Puma PK-200300(20HP) Puma PK200300 PK200300

  Giá: 82.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Puma PK-200300(20HP)

  82.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-200300(20HP) Puma GX200300 GX200300

  Giá: 82.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-200300(20HP)

  82.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PX-30120 Puma PX30120 PX30120

  Giá: 15.550.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PX-30120

  15.550.000 đ

  17.450.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-75250 (7.5HP) Puma GX75250 GX75250

  Giá: 39.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-75250 (7.5HP)

  39.500.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PX-150300(15HP) Puma PX150300 PX150300

  Giá: 49.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PX-150300(15HP)

  49.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma TK-100300 Puma TK100300 TK100300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma TK-100300

  58.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PX-200300( 20HP) Puma PX200300 PX200300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PX-200300( 20HP)

  58.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PK-150300(15HP) Puma PK150300 PK150300

  Giá: 65.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PK-150300(15HP)

  65.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PX-300300 (30HP) Puma PX300300 PX300300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PX-300300 (30HP)

  58.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma TK-200300 Puma TK-200300 TK-200300

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma TK-200300

  Liên hệ

 • Máy nén hơi Puma PK-300500(30HP) Puma PK300500 PK300500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK-300500(30HP)

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Puma PK-300500 Puma PK-300500 PK-300500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Puma PK-300500

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Puma TK-300500 Puma TK-300500 TK-300500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma TK-300500

  Liên hệ

 • Máy nén hơi Puma GX-100300(10HP) Puma GX-100300 GX-100300

  Giá: 46.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma GX-100300(10HP)

  46.000.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PX-0260 Puma PX0260 PX0260

  Giá: 7.560.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PX-0260

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  7.560.000 đ

  8.900.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PX-1090 Puma PX1090 PX1090

  Giá: 10.250.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PX-1090

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.250.000 đ

  10.650.000 đ

 • Máy bơm khí nén Puma PK-200300(20HP) Puma PK200300 PK200300

  Giá: 82.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Puma PK-200300(20HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  82.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-200300(20HP) Puma GX200300 GX200300

  Giá: 82.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-200300(20HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  82.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PX-30120 Puma PX30120 PX30120

  Giá: 15.550.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PX-30120

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  15.550.000 đ

  17.450.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-75250 (7.5HP) Puma GX75250 GX75250

  Giá: 39.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-75250 (7.5HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  39.500.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PX-150300(15HP) Puma PX150300 PX150300

  Giá: 49.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PX-150300(15HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  49.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma TK-100300 Puma TK100300 TK100300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma TK-100300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  58.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PX-200300( 20HP) Puma PX200300 PX200300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PX-200300( 20HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  58.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PK-150300(15HP) Puma PK150300 PK150300

  Giá: 65.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PK-150300(15HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  65.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PX-300300 (30HP) Puma PX300300 PX300300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PX-300300 (30HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  58.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma TK-200300 Puma TK-200300 TK-200300

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma TK-200300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén hơi Puma PK-300500(30HP) Puma PK300500 PK300500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK-300500(30HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Puma PK-300500 Puma PK-300500 PK-300500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Puma PK-300500

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Puma TK-300500 Puma TK-300500 TK-300500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma TK-300500

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén hơi Puma GX-100300(10HP) Puma GX-100300 GX-100300

  Giá: 46.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma GX-100300(10HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  46.000.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang

Máy nén khí PUMA - Hoàng Liên phân phối máy bơm khí nén PUMA với giá tốt nhất

Nhắc đến máy nén khí không thể không nhớ tới Puma - thương hiệu nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hiện nay. Máy bơm nén khí Puma được sản xuất trên dây chuyên công nghệ hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tốt nhất về chất lượng khí nén, điện năng tiêu thụ cực ít, quá trình vận hành êm ái, và đặc biệt là giá thành thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Ưu điểm của máy nén khí Puma

Máy nén khí Puma là một trong những thương hiệu được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng lựa chọn sử dụng bởi nó sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội, hơn hẳn các sản phẩm máy nén khí có cùng công suất khác trên thị trường. Dưới đây là những ưu điểm nổi trội của máy nén khí Puma mà bạn có thể tham khảo.

Hiệu suất làm việc cao: Công suất đa dạng từ 1/2HP - 30HP đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, từ nhu cầu sử dụng trong gia đình đến nhu cầu sử dụng trong các khu công nghiệp. Với công suất lớn đem đến hiệu quả công việc cao nhất, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian và công sức trong quá trình vận hành.

Đa dạng mẫu mã, chủng loại: Nhiều chủng loại từ không dầu đến có dầu, từ piston tới trục vít, từ đầu liền tới đầu nổ; đây chính là một trong những ưu điểm của máy nén khí Puma. Đa dạng mẫu mã chủng loại giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với yêu cầu công việc, tránh việc đầu tư gây lãng phí mà không đem lại hiệu suất cao.

Thiết kế gọn gàng, tiện lợi: Các sản phẩm của hãng đều sở hữu thiết kế gọn gàng, không chiếm quá nhiều diện tích sử dụng và cất trữ. Bên cạnh đó, kết hợp với hệ thống bánh xe giúp việc di chuyển máy được linh hoạt trong không gian hoạt động.

- Xem thêm các mẫu máy nén khí Airman

Địa chỉ mua máy nén khí Puma uy tín, chất lượng

Bạn đang có nhu cầu sử dụng máy nén khí Puma để mang lại hiệu quả công việc cao nhất, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức. Để có thể sở hữu sản phẩm máy nén khí chất lượng, chính hãng bạn nên lựa chọn một địa chỉ uy tín, lâu năm trên thị trường và được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Điện máy Hoàng Liên là một trong những địa chỉ uy tín mà bạn không thể bỏ qua. Đến với Điện máy Hoàng Liên bạn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm, đây là địa chỉ phân phối các mặt hàng chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn và để lại những đánh giá tích cực nhất.

>> Nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua hotline 0972 882 886 để nhân viên Điện máy Hoàng Liên báo giá ưu đãi và hỗ trợ nhanh chóng nhất.