»

Máy chà sàn

Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

 • Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175

  8.500.000 đ

 • Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88 Kungfu Clean KF88 KF88

  Giá: 8.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88

  8.800.000 đ

 • Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE Kungfu Clean BD1AE BD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE

  10.500.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522 Kungfu Clean HC522 HC522

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A Kungfu Clean BD2A BD2A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A Kungfu Clean BD1A BD1A

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522 Kungfu Clean KF522 KF522

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523 Kungfu Clean KF523 KF523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523 Kungfu Clean HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007 Kungfu Clean AS2007 AS2007

  Giá: 145.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007

  145.300.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE Kungfu Clean BD2AE BD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE

  10.500.000 đ

 • Máy đánh bóng sàn bê tông Kungfu Clean AS 1500 Kungfu Clean AS1500 AS1500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy đánh bóng sàn bê tông Kungfu Clean AS 1500

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF-002 Kungfu Clean KF002 KF002

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF-002

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean A-042 Kungfu Clean A042 A042

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean A-042

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF-008 Kungfu Clean KF008 KF008

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF-008

  Liên hệ

 • Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  8.500.000 đ

 • Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88 Kungfu Clean KF88 KF88

  Giá: 8.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  8.800.000 đ

 • Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE Kungfu Clean BD1AE BD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.500.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522 Kungfu Clean HC522 HC522

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A Kungfu Clean BD2A BD2A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A Kungfu Clean BD1A BD1A

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522 Kungfu Clean KF522 KF522

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523 Kungfu Clean KF523 KF523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523 Kungfu Clean HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007 Kungfu Clean AS2007 AS2007

  Giá: 145.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  145.300.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE Kungfu Clean BD2AE BD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.500.000 đ

 • Máy đánh bóng sàn bê tông Kungfu Clean AS 1500 Kungfu Clean AS1500 AS1500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy đánh bóng sàn bê tông Kungfu Clean AS 1500

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF-002 Kungfu Clean KF002 KF002

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF-002

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean A-042 Kungfu Clean A042 A042

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean A-042

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF-008 Kungfu Clean KF008 KF008

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF-008

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

Điện máy Hoàng Liên - Tổng kho phân phối máy chà sàn công nghiệp... nhập khẩu chính hãng Hiclean, Supper Clean, Camry... Sản phẩm đa dạng từ dòng máy đánh sàn đơn, liên hợp, ngồi lái, từ 1 motor đến 2 motor, từ đơn chức năng đến đa chức năng,.....

Máy lau sàn nhà xưởng[1] (hay còn gọi máy lau sàn nhà): Là một trong những chiếc máy vệ sinh công nghiệp hiện đại nhất hiện nay, nó được coi là giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả vệ sinh, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí nhân công giúp nâng cao hình ảnh và lợi nhuận của doanh nghiệp.

 Video giới thiệu Model Palada PD1A - BEST SELLER tại Hoàng Liên

Phân loại

phân loại máy chà sàn công nghiệp

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu với nhiều model khác nhau, tuy nhiên, về cơ bản, máy chà sàn được chia ra làm 3 dòng chính dưới đây:

Máy chà sàn đơn: Là thiết bị chỉ có chức năng cơ bản chà rửa sàn, lau sàn nhà, chức năng nâng cao là đánh bóng sàn các loại như sàn đá granite, đá hoa cương, Marble, sàn bê tông,... Dòng máy này thường được sử dụng kết hợp với máy hút bụi công nghiệp ở những nơi có diện tích vừa và nhỏ như hộ gia đình, văn phòng làm việc... Nổi bật trong dòng này là những thương hiệu Hiclean, Palada, Supper Clean... 

Máy chà sàn liên hợp (đa năng): Là sự cải tiến từ những chiếc máy đơn chức năng. Dòng máy này có thể chà rửa lau sàn nhà, hút bụi, hút nước tại những nhà xưởng có diện tích lớn, siêu thị, trung tâm thương mại... 

Máy chà sàn ngồi lái: Thực chất đây là sản phẩm dòng máy liên hợp, nó thực hiện đầy đủ chức năng của một chiếc máy chà rửa sàn đa năng nhưng được cải tiến ở cách điều khiển vận hành máy. Thay vì đứng vận hành thì giờ đây bạn có thể ngồi lái và điều khiển như một chiếc xe ô tô mini.

3 yếu tố ảnh hưởng tới giá bán máy chà sàn

Trên thị trường hiện có vô số loại máy đánh sàn đến từ nhiều thương hiệu khác nhau và mỗi sản phẩm lại có những mức giá riêng. Đối với những người đã có kinh nghiệm chọn mua, họ sẽ biết được địa mức giá bình quân cho từng dòng sản phẩm và địa chỉ bán uy tín. Còn với những người chưa từng tiếp xúc với máy thì câu hỏi giá bán máy chà sàn vì sao có sự chênh lệch giữa các sản phẩm vẫn luôn rất khó để trả lời.

Để giải đáp băn khoăn của các khách hàng, sau đây điện máy Hoàng Liên xin chia sẻ với quý khách một số thông tin cần biết về các yếu tố ảnh hưởng tới giá thành của máy lau sàn nhà xưởng. Cụ thể là:

Chức năng của máy

Trên thị trường máy lau sàn nhà xưởng hiện nay có rất nhiều dòng máy như: máy chà sàn đơn, đánh bóng sàn, chà sàn liên hợp, ngồi lái… với thiết kế cấu tạo và chức năng khác nhau. Cũng vì vậy, giá thành sản phẩm sẽ được chia thành nhiều phân khúc tùy theo dòng máy, giúp người dùng dễ dàng đưa ra được quyết định mua hàng chính xác nhất.

Giá máy chà sàn phụ thuộc vào từng dòng sản phẩm khác nhau
Giá máy chà sàn phụ thuộc vào từng dòng sản phẩm khác nhau

Theo đó, những dòng có tính năng càng đa dạng thì giá thành sẽ càng cao. Cụ thể máy chà sàn đơn chỉ có chức năng chà rửa, hỗ trợ đánh bóng sàn và giặt thảm sẽ có giá thấp hơn so với dòng máy liên hợp có khả năng chà sàn, thu hồi nước bẩn, làm khô sàn,…

Mức giá cao nhất thuộc về dòng máy chà sàn ngồi lái - có mức giá trung bình đều rất cao, thường trên 100 triệu đồng vì thiết bị có khả năng chà sàn, hút nước bẩn, làm khô sàn ngay lập tức, hút rác cỡ nhỏ trên sàn,… ở những không gian rộng hàng ngàn mét vuông chỉ trong thời gian ngắn.

Khả năng làm việc

Một yếu tố có tác động khá nhiều tới giá bán máy chà sàn nhà xưởng chính là công suất đại diện cho khả năng làm việc của thiết bị. Theo đó, các model có công suất lớn sẽ có giá thành vượt trội hơn so với những model sở hữu công suất nhỏ hơn.

Một ví dụ cụ thể là modem Supper Clean SC 002 với công suất 1100W sẽ có giá khoảng 2 triệu đồng so với Supper Clean BD2AE công suất 1800W. Những sản phẩm có giá cao thường sẽ hoạt động ổn định hơn, mang lại khả năng làm việc tốt hơn so với các model có giá thấp.

Thương hiệu

Ngoài những yếu tố trên, thương hiệu cung cấp cũng có ảnh hưởng khá lớn tới giá thành của máy chà sàn nhà xưởng. Theo đó, những sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn của Italy, Anh, Đức,… như máy chà sàn karcher, Fiorentini,… sẽ có mức giá cao hơn so với các thương hiệu như Supper Clean, Camry,… của Thái Lan, Trung Quốc.

Giá thấp nhất là những sản phẩm máy đánh sàn nhà không rõ thương hiệu, trôi nổi trên thị trường. Tại sao lại như vậy? Lý do là vì sản phẩm chính hãng của những thương hiệu có tiếng đều được sản xuất theo công nghệ hiện đại, sử dụng vật liệu siêu bền, chắc chắn và trải qua nhiều công đoạn kiểm định nghiêm ngặt nên sẽ có chi phí sản xuất cao hơn so với thiết bị kém chất lượng.

Theo các chuyên gia, việc lựa chọn mua máy chà sàn chính hãng dù có giá thành đầu tư khá cao nhưng tính về lâu dài vẫn là một giải pháp tiết kiệm chi phí khá hiệu quả. Đó là giảm đáng kể chi phí sửa chữa, bảo dưỡng vì thiết bị có hiệu quả làm việc tốt, hoạt động ổn định, ít xảy ra sự cố không mong muốn.

Địa chỉ mua bán uy tín

Điện máy Hoàng Liên được biết đến là đơn vị uy tín cung cấp các sản phẩm máy chà sàn công nghiệp chất lượng tốt với giá thành thấp. Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp máy lau sàn nhà, chà sàn đơn, liên hợp, ngồi lái từ các nhà sản xuất vì vậy giá thành là một trong những ưu điểm nổi bật tại Hoàng Liên.

Hơn hết, không chỉ sản phẩm máy chà - mài sàn mà tại điện máy Hoàng Liên còn có máy rửa xe công nghiệp, máy nén khí, máy hút bụi... tất cả đều là hàng chuẩn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đều có giấy chứng nhận chất lượng.

99% Khách hàng đến với Hoàng Liên đều cảm thấy hài lòng về sản phẩm, giá thành và chất lượng phục vụ dịch vụ tại đây. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo số Hotline 0989 937 282 để được tư vấn giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn mua hàng.