Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy đánh sàn công nghiệp Palada HC 522 Palada HC522 HC522

  Giá: 7.990.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy đánh sàn công nghiệp Palada HC 522

  7.990.000 đ

 • Máy chà sàn Palada PD2AE Palada PD2AE PD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD2AE

  10.500.000 đ

  13.195.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A Palada PD A PD2A

  Giá: 25.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A

  25.300.000 đ

  29.500.000 đ

 • Máy chà sàn nhà Palada HC 175 Palada HC175 HC175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà Palada HC 175

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Palada PD3A Palada PD3A PD3A

  Giá: 10.772.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Palada PD3A

  10.772.000 đ

  13.542.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C Palada PD50C PD50C

  Giá: 28.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C

  28.800.000 đ

  35.648.000 đ

 • Máy chà sàn Palada HC 523 Palada HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada HC 523

  10.000.000 đ

 • Máy lau nhà xưởng Palada PD2A Palada PD 2A PD2A

  Giá: 25.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau nhà xưởng Palada PD2A

  25.000.000 đ

  28.500.000 đ

 • Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88 Palada KF88 KF88

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22 Palada PD22 PD22

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22

  12.500.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D Palada PD70D PD70D

  Giá: 44.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D

  44.000.000 đ

  49.850.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007 Palada PD2007 PD 2007

  Giá: 145.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007

  145.300.000 đ

  185.000.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C Palada PD70 C PD70C

  Giá: 31.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C

  31.500.000 đ

  36.582.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D Palada PD50D PD50D

  Giá: 38.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D

  38.500.000 đ

  46.850.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Palada PD 004 Palada PD004 PD004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Palada PD 004

  11.000.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE Palada PD1AE PD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE

  10.500.000 đ

  12.360.000 đ

 • Máy đánh sàn công nghiệp Palada HC 522 Palada HC522 HC522

  Giá: 7.990.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  7.990.000 đ

 • Máy chà sàn Palada PD2AE Palada PD2AE PD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD2AE

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  10.500.000 đ

  13.195.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A Palada PD A PD2A

  Giá: 25.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  25.300.000 đ

  29.500.000 đ

 • Máy chà sàn nhà Palada HC 175 Palada HC175 HC175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Palada PD3A Palada PD3A PD3A

  Giá: 10.772.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Palada PD3A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  10.772.000 đ

  13.542.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C Palada PD50C PD50C

  Giá: 28.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  28.800.000 đ

  35.648.000 đ

 • Máy chà sàn Palada HC 523 Palada HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  10.000.000 đ

 • Máy lau nhà xưởng Palada PD2A Palada PD 2A PD2A

  Giá: 25.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau nhà xưởng Palada PD2A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  25.000.000 đ

  28.500.000 đ

 • Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88 Palada KF88 KF88

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22 Palada PD22 PD22

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  12.500.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D Palada PD70D PD70D

  Giá: 44.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  44.000.000 đ

  49.850.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007 Palada PD2007 PD 2007

  Giá: 145.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  145.300.000 đ

  185.000.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C Palada PD70 C PD70C

  Giá: 31.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  31.500.000 đ

  36.582.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D Palada PD50D PD50D

  Giá: 38.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  38.500.000 đ

  46.850.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Palada PD 004 Palada PD004 PD004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Palada PD 004

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  11.000.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE Palada PD1AE PD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  10.500.000 đ

  12.360.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Điện máy Hoàng Liên - tổng kho phân phối máy chà sàn Palada tốt nhất 2018

Tổng kho phân phối các sản phẩm máy chà rửa sàn thương hiệu Palada toàn quốc tại Hà Nội, chúng tôi luôn có sẵn sản phẩm cho quý khách hàng đặt mua bất cứ lúc nào. Liên hệ ngay theo Hotline: 0989 937 282 để nhận báo giá sớm nhất.

Palada là một thương hiệu khá mới, ngay từ những ngày đầu xuất hiện nó đã thu hút được đông đảo người tiêu dùng bởi những tính năng nổi trội, mang nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn các loại sản phẩm máy chà sàn công nghiệp khác trên thị trường.

Máy chà sàn Palada làm sạch hiệu quả

Đặc điểm máy chà sàn Palada

Hiệu quả vệ sinh vượt trội: Các sản phẩm của hãng đều được trang bị với tốc độ vòng quay lớn, hiệu suất làm việc cao, đường kính của bàn chà lớn, phụ kiện máy đa dạng; mang đến khả năng chà rửa, đánh bóng sàn vượt trội  hơn hẳn các sản phẩm cùng công suất và tính năng khác trên thị trường.  

Vận hành trơn tru, ổn định không gây ra tiếng ồn lớn: Toàn bộ các sản phẩm của Palada được nghiên cứu, chế tạo để hạn chế đến mức tối đa tiếng ồn khi làm việc và cho máy có khả năng vận hàng trơn tru.  Là sản phẩm được rất nhiều người tiêu dùng ưu chuộng sử dụng, thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn sức khỏe, không gây hại đến thính giác cho người xung quanh và người trực tiếp vận hành máy.

Sản phẩm tiết kiệm chi phí: Máy chà sàn Palada có khả năng thực hiện chà sàn, đánh bóng sàn, giặt thảm văn phòng với hiệu quả làm sạch nhanh chóng. Giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều khoản phí như mua các thiết bị làm vệ sinh với các chức năng chuyên biệt và thuê nhân công về làm việc hay phải sử dụng các gói dịch vụ cho mỗi lần cần vệ sinh.

Tiết kiệm thời gian, công sức: So với phương pháp vệ sinh truyền thống thì việc sử dụng máy chà rửa sàn là phương pháp toàn diện nhất giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức trong quá trình hoạt động. Công việc vệ sinh đơn giản, nhẹ nhàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Đa dạng về các dòng máy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng: là thương hiệu không ngừng đổi mới và cải tiến để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Palada luôn cho ra đời các dòng máy mới đáp ứng nhu cầu vệ sinh cơ bản cho đến tích hợp nhiều chức năng chà rửa sàn, hút bụi, hút nước như dòng máy liên hợp hay ngồi lái. Với mỗi dòng máy có các mức công suất khác nhau đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng.

Phân loại các dòng máy chà sàn Palada

Đa dạng về mẫu mã, công suất hoạt động, với mỗi nhu cầu sử dụng khác nhau, Palada đều cho ra đời các sản phẩm phù hợp mang đến hiệu quả làm sạch cao. Một số sản phẩm đang được ưa chuộng sử dụng nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo như:

Dòng liên hợp mini: các sản phẩm như Palada PD201, Palada PDT201,... Là sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn nhưng với công suất lớn, giúp làm sạch và hút bụi và hút nước hiệu quả.

Dòng máy công nghiệp: Palada PD, máy chà sản – thảm công nghiệp Palada PD 1A, Palada PD2A,... thích hợp sử dụng cho những không gian trong gia đình, văn phòng,...

Dòng máy liên hợp: các model PD-50C, PD-70C, PD3A, PD2A,...Thích hợp sử dụng cho những không gian có diện tích vừa và lớn như trường học, bệnh viện, siêu thị,...

Dòng máy ngồi lái: tiêu biểu là sản phẩm Palada PD 2007 đáp ứng nhu cầu sử dụng tại các không gian có diện tích lớn như sân vận động, sân bay giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức thay thế phương pháp vệ sinh thủ công, mang đến hiệu quả làm sạch tối ưu.

Địa chỉ bán máy chà sàn Palada chất lượng

Điện máy Hoàng Liên là địa chỉ bán hàng uy tín chất lượng trên thị trường được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Đây là địa chỉ chuyên cung cấp các sản phẩm, thiết bị vệ sinh chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với mức giá thành ưu đãi nhất trên thị trường được rất nhiều khách hàng  lựa chọn và để lại phản hồi tích cực.

>> Nếu bạn đang có nhu cầu về máy chà sàn Palada, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0982 577 985 để nhận được sự tư vấn chi tiết, hỗ trợ nhanh nhanh chóng và báo bảng giá ưu đãi nhất về sản phẩm  mà bạn quan tâm.