DANH SÁCH TÀI LIỆU DOWNLOAD
STT TÊN TÀI LIỆU LOẠI TÀI LIỆU TẢI VỀ CẬP NHẬT
1 BCT banner 2018-08-03 10:38:43
2 diachichantrag banner 2018-06-05 11:53:46
3 banner 2016-12-12 14:40:23
4 banner 2016-12-12 09:42:54
5 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công office 2015-09-01 09:09:28
6 HDSD máy chấm công màn hình màu office 2015-09-01 09:08:47
7 Update ID User máy chấm công 7 số 2015-01-23 09:01:40
8 Phần mềm máy chấm công Tita 2013 version 2 2015-01-23 08:59:39
9 Login Menu máy chấm công 2015-01-23 08:59:05
10 Update ID User máy chấm công 9 số 2015-01-23 08:58:21
11 Phần mềm máy chấm công Mitaco 5 version 2 2015-01-23 08:57:39