Chấm công và những yếu tố cần quan tâm.

0 lượt xem 2

Đa số ngày nay, các doanh nghiệp đều sử dụng máy chấm công để quản lý và chấm công cho nhân viên. Chính điều này giúp cho các doanh nghiệp giảm bớt các chi phí về quản lý nhân sự và nâng cao hiệu quả làm việc.

 

máy chấm công

 =>> máy chấm công và những điều cần biết

Tuy nhiên, xung quanh việc chấm công vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần kịp thời xử lý, cụ thể như:

1.Đồng hồ sinh trắc học.

Một vấn đề thường gặp xoay quanh đồng hồ sinh trắc học và tỷ lệ thành công thấp. Đồng hồ sinh trắc học dựa trên một tính năng độc đáo như một dấu vân tay mà người khác không thể chấm công hộ cho bạn và đơn giản hóa quá trình xử lý dữ liệu trong và ngoài

Vì thế, để đảm bảo tỷ lệ thành công cao hơn trong tất cả các môi trường, các thiết bị sinh trắc học có sẵn mà biện pháp dạng hình học bàn tay chứ không phải là một thuộc tính cụ thể như một dấu vân tay.

2.Thiếu sự tích hợp.

Một giải pháp để tránh các lỗi tính lương là gọi nhà cung cấp của bạn và tìm ra những tích hợp hiện đang diễn ra. Các ứng dụng cung cấp trên một cơ sở dữ liệu duy nhất có thể cho phép lỗi tối thiểu trong bảng lương vì thông tin chạy liên tục qua từng giải pháp.

3.Thiếu linh hoạt.

Tùy thuộc vào hệ thống máy chấm công của bạn, chức năng lập lịch có thể gây ra các vấn đề với khách hàng do thiếu tính linh hoạt. Một số khách hàng có thể muốn hạn chế nhân viên của họ từ việc bấm trong trước khi thời gian dự kiến của họ hoặc đơn giản là chọn để sử dụng lịch trình như một hướng dẫn.

4.Những kỳ vọng không thực tế.

Một cách tuyệt vời để giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho khách hàng tương lai với một câu hỏi rộng nhằm hỗ trợ trong việc xác định nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Điều này sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình bán hàng và thông báo đến khách hàng tiềm năng trên hệ thống chấm công chính xác những gì bạn có thể và không thể xử lý.

Hỏi Đáp